Home » VKP Edities » Nummer 194 » 2005 – 2015: 10 jaar praktische gedragsbeïnvloe
2005 – 2015:
10 jaar praktische gedragsbeïnvloeding van jonge autorijders


» De laatste tientallen jaren is in de benadering van het autorijden een verschuiving zichtbaar. Waar voorheen de nadruk lag op het uitvoeren van rijtaken en het toepassen van verkeersregels, zien we het tegenwoordig als een complexe bekwaamheid waar vrijwel altijd verbetering mogelijk is . Jonge, minder ervaren bestuurders hebben een hoog ongevalsrisico met een grotere kans om betrokken te zijn bij ongelukken. Veelal vanwege een verkeerde inschatting van de eigen bekwaamheid of gevaar dat niet als zodanig wordt herkend.

Om hieraan te kunnen werken is het noodzakelijk dat ook jonge bestuurders zelfstandig een realistische beoordeling kunnen geven van hun eigen rijcompetenties. Tevens moeten zij [...]


Tot zover het artikel, bent u geïnteresseerd in de rest van het artikel?
Neem óók een abonnement op Verkeersknooppunt!
 Verkeersknooppunt

 Een product van:
 Total Text
 Bettekamp 56
 6712 EL Ede
 Tel. +31 655 370 754
 Mail to: info@totaltext.nl