Home » VKP Edities » Nummer 193 » Drieluik deel 3: De klassieke politieverkeerstaak
DRIELUIK DEEL 3: OVER HANDHAVING, RESULTATEN EN EFFECTEN
De klassieke politieverkeerstaak»
In twee eerdere nummers van Verkeersknooppunt kon u lezen over het proces van de eerste stappen van PODOE: problemen van verkeersonveiligheid, de oorzaken ervan, de doelstellingen en oplossingen.Voor wat de oplossingen betreft, besprak ik Engineering en Education. In dit laatste deel van het drieluik over de klassieke politieverkeerstaak, ga ik uitgebreid in op Enforcement als derde instrument van oplossingen. Handhaving staat daarin weliswaar centraal, maar ik bespreek ook de resultaten en effecten. Uiteindelijk gaat het om een mix van maatregelen waaraan de politie een bijdrage levert om duurzame naleving van gedragsregels te realiseren.

Enforcement
Het derde instrument van gedragsbeïnvloeding is, naast Engineering en Education: Enforcement. Dit omvat alles wat te maken heeft met het opstellen, uitvoeren en (doen) naleven van wet- en regelgeving; dus van wetsvoorstel tot executie. Dat de politietaak daar slechts een onderdeel van is moge duidelijk zijn. Maar wat vooraf gaat aan [..]Tot zover het artikel, bent u geïnteresseerd in de rest van het artikel?
Neem óók een abonnement op Verkeersknooppunt!
 Verkeersknooppunt

 Een product van:
 Total Text
 Bettekamp 56
 6712 EL Ede
 Tel. +31 655 370 754
 Mail to: info@totaltext.nl